Styrelsen

Ordf Magnus T Carlsson 0761-85 92 28


Ledamot kassör Ingela Tullock

Ledamot sekr Monica Rimstav

Ledamot Stefan Grau

Ledamot Elin Wimby

Ledamot Tony Ogland

Adjungerad Henrik Nilsson


Suppleant 1 Hans Lundgren

Suppelant 2 Norbert Seehase


Revisor Ove Svensson

Revisor supp Kjell Johansson


Mötestider för Styrelsen 2024

Tid: kl. 18:15

Plats: museet


Januari: Måndag 14 januari

Februari: Måndag 5 februari

Mars: Måndag 4 mars

Mars Årsmöte:Söndag 10 mars kl.15:00

April: Måndag 8 april

Maj: Måndag 6 maj

Juni: Måndag 3 juni

Juli: Semester

Augusti: Måndag 5 augusti

September: Måndag 2 september

Oktober: Måndag 7 oktober

November: Måndag 4 november

December: Måndag 2 december


Vill du bli samarbetspartner?


Museet har idag god hjälp av lokala företag som på olika sätt bidrar till verksamheten. Är du intresserad av att sponsra, ring gärna Henrik på 0709-90 67 66 eller maila sponsor@nilssonsmuseum.se


TACK:


Floda Glas

Fotnära- Per Nyberg Göteborg AB

HF Industri AB

Holmens Herr

Lindgrens Service & Försäljning

Logistikservice

Systemteknik

Tesla Motors

Öijared

Johansson & Rehn Byggnads AB