Den gamla telefonkiosken

Telefonkiosken

Vi fick ett spännande samtal från Lerums kommun, en projektidé presenteras. och det låter riktigt spännande och om vi ska vara med krävs att vi hittar en gammal telefonkiosk samt att vi börjar samla lite historisk fakta om telefonlioskens liv och historia.

Dags för hemtransport till Lerum

Hemtransport från blästringen

Henrik och Göran granskar resultatet efter blästringen

2018-07-25 nu har vi blästrat kiosken, och nu ser vi med tydlighet vad som behöver renoveras! Förmodligen får vi blästra den en gång till innan vi börjar renovera

Hmm, blästring har gått hårt åt vissa delar på kiosken, det blir en utmaning att lappa och laga.

2018-10-01 Vi pausar projektet tillsvidare, alla pusselbitar föll inte på plats! Men vi hoppas vår samarbetspartner tar nya tag

2021-08-10 Idag är kiosken i sig färdig men det saknas fortfarande en telefon skylt, samt telefonautomaten så att man framöver ska kunna ringa från den. 

Högtryckstvätt, naturen har gått hårt åt vissa delar på kiosken visar det sig när smutsen är bortspolad.

orginalet