Barn och ungdom

Verksamhet för Barn- och ungdom

Hur lyckas vi engagera barn- och unga i vår verksamhet, och vad kan vi erbjuda?

Föreningens medlemmar besitter hög kompetens inom diverse olika områden,  konstruktion, svagström, starkström, motorer mm

På webben kan vi läsa:

Ingenjör är en titel som bärs av personer med en teknisk utbildning som givit dem teknologiskt kunnande. Ingenjörer arbetar inom många branscher, till exempel med vägar, byggnader, el, programmering, konstruktion, material, produktion, utveckling av produkter men även design, behovsanalyser, utveckling, marknadsföring och försäljning.


Vi är helt övertygade om att det finns intresse inom detta område för barn- och unga, på aktivteten Jul på museet visade flera unga besökare stort intresse och återkom till våra stationer flera gånger under dagen


Vi har påbörjat projektet i liten skala, verktygskunskap, lödteknik, emaljering, enkla strömkretsar, konstruktion med mekano, motorkunskap och vi försöker nu samla in ännu mera gammalt mekano för att påbörja den stora konstruktionen.

Bygge av lekstugor

Under Juli 2021 påbörjade man bygget av ett par lekstugor på museet. 

Den första av lekstugorna blev färdig under Augusti månad samma år.